صادرات فولاد کشور امسال می‌تواند به ۵ میلیارد دلار برسد

صادرات فولاد جدی گرفته شود

 

عبدالمجید شریفی در مورد مسائل مهم صنعت فولاد در سال ۹۹ گفت :  در سال جاری با توجه به بحران جهانی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا روی داده و همچنین کاهش مصرف داخلی فولاد ، باید موضوع صادرات جدی گرفته شود.

 

وی افزود :  در سال ۹۹، برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور برنامه‌ریزی شده و باید بیش از ۱۲ میلیون تن فولاد از کشور صادر شود. فولاد کاوه جنوب کیش یک شرکت صادراتی است و در سال گذشته این شرکت ۸۸۰ هزار تن صادرات انجام داد و از این طریق ، ارز مناسبی وارد کشور شد. هم به لحاظ تحقق برنامه تولید فولاد و هم به دلیل نیازهای کشور، در سال جاری باید به صادرات فولاد بها داد.

 

صادرات فولاد می‌تواند ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند

 

رئیس هیات مدیره فولاد کاوه جنوب کیش در مورد شرایط اقتصادی کشور و نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی گفت :  هم میزان صادرات نفت کشور و هم به دلیل بحران کرونا ، قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی رشد صادرات غیرنفتی و خصوصاً صادرات صنایع معدنی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد.

 

عبدالمجید شریفی در پایان اظهار داشت :  سال گذشته، صادرات فولاد درآمد ارزی ۳.۵ میلیارد دلاری نصیب کشور کرد و در سال جاری درآمد حاصل از صادرات فولاد می‌تواند به ۵ میلیارد دلار برسد. در شرایط موجود ، این میزان درآمد ارزی ، کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید صادرات فولاد جدی گرفته شود.

منبع : تی نیوز 

Tags: