انواع قراضه


1-قراضه ‏آزاد: به قراضه هایی که بعد از جمع آوری و آماده سازی بدون بسته بندی استفاده می شوند قراضه آزاد میگویند. : این قراضه انواع قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو) قراضه کهنه و قراضه‏ های مخلوط را شامل می شود.

2- قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو) : به انواع قراضه هایی ایجاد شده در مراحل تولید فولاد خام یا محصول نهایی در واحدهای صنعتی و با توجه به اینکه نو می باشند غالبا فاقد زنگ زدگی هستند قراضه های برگشتی می گویند. این قراضه انواع خرسک، قطعات تختال، شمال، شمشه و … را شامل می شود.

3- قراضه‏ های کهنه : قراضه هایی که در جریان مراحل متفاوت مصرف محصولات فولادی ایجاد می شوند را با نام قراضه کهنه می شناسیم.

 4-قراضه‏ های مخلوط : قراضه هایی متشکل از مخلوط انواع قراضه ها را قراضه مخلوط می نامند.

5-قراضه ‏های بسته : قراضه هایی که به دلیل افزایش وزن مخصوص ظاهری و یا آسانی در حمل و نقل و جابجایی، بسته ‏بندی می گردند.

6-قراضه‏ های سبک بار : به انواع قراضه‏ هایی که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۵ تا ۰/۸ تن بر متر مکعب است.

7-قراضه متوسط بار : قراضه ‏هایی که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۸ تا ۱/۰ تن بر متر مکعب است.

8-قراضه سنگین بار: قراضه‏ هایی که وزن مخصوص ظاهری آنها یک تن بر متر مکعب و یا بیشتر است.

انواع فلزات مستعمل و بازیافت پذیر
۱- فلزات که دارای ترکیب آهن (آهنی) هستند: این گروه فلزاتی را شامل می شوند که در ترکیب اصلی آن ها ، آهن وجود داشته باشد ، مثل آهن و فولاد . این فلزات در بدنه ماشین های قدیمی، ابزارهای خانگی ، فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان استفاده می شوند ، ریل های راه آهن و . . . کاربرد دارند .در ایران این قسم از فلزات  مورد توجه هستند و در صنعت ایران نقشی اساسی بر عهده دارند .
۲-فلزات که ترکیب آهن ندارند : فلزاتی در این گروه قرار دارند که  ترکیب اصلی آن ها فاقد آهن هستند . برای نمونه می توان  از آلومینیم نام برد که از آن فویل ها و قوطی های کنسرو ساخته می شود . فلزات دیگری نیز وجود دارند که فاقد آهن هستند مثل : مس ، سرب ، روی ، نیکل ، تیتانیوم ، کروم ، کبالت و . . .  .
میزان این نوع فلزات از فلزات دارای آهن کم تر می باشد. سالانه در تمام جهان ، میلیون ها تن از این فلزات کهنه در کوره ها ذوب شده و ناخالصی های آن ها جدا سازی شده و به وسیله اشخاص  متخصص قالب گیری و ریخته گری می شود و به اشکال متفاوتی تبدیل می شوند.